Projects

Here you can find what we have primarily been devoting our (working) time to the last few years. Some smaller projects we have omitted, and a large (cool), we are unable to write about here, but give us a call and we can tell you more.

Mercer Online - System Architecture 2007 –

Mercer Human Resource Consulting AB

Design, system architectural support an development of "Mercer Online", an online portal built for individual and company specific administration and information on pension solutions. A business critical system which runs the main communication between Mercer and it's clients

Technology: Web, Windows Server 2003 (IIS, ASP.NET 2.0), DotNetNuke, Visi, SQL Server 2005

SalesDriver - System Architecture and Development 2007 –

Perfect Store AB

Ett norskt företag vars affärsidé är att definiera en ”perfekt butik” och sedan rapportera avvikelser från det i ett datasystem. Systemet finns idag i 170 butiker i Norge, och expansionsplanerna är stora. Numlock hjälper till med nyckelinsatser och samordning av utvecklingsarbetet.

Technology: Web (MVC), Windows Server 2008 (IIS, ASP.NET 3.5), SQL Server 2008, LINQ, VoiceXML

Globus – A global working platform for recruitment and selection 2006 –

Mercuri Urval AB

Systemet är Mercuri Urval AB:s globala arbetsplattform för deras ca 600 konsulter och administratörer världen över, där de hanterar hela sin arbetsprocess; från kundbearbetning och införsäljning till att driva olika typer av projekt med avseende på prissättning, planering, bemanning, fakturering och uppföljning. Systemet är helt integrerat med hela Mercuri Urvals IT-infrastruktur såsom faktureringssystem, den globala hemsidan samt andra processpecifika system.

Technology: Web, Windows Server 2003 (IIS, ASP.NET 3.5, Active Directory), SQL Server 2005, Microsoft Business Solutions Navision

Adviser - Business system and intranet for core operation 2008

Advice Executive Search

Intranät med projekt- och kandidathantering

Technology: Web, Windows 2003, Microsoft Sharepoint Services

advaluesearch.com - Home page with CMS functions 2008

Advalue Search AB

Hemsida med uppdateringsmöjligheter

Technology: Web, Windows Server 2003 (IIS, ASP.NET 2.0), SQL Server 2005

Recruitment Support System - 2008

Advalue Search AB

Ett internt projekt- och kandidathanteringssystem.

Technology: Web, Windows Server 2003 (IIS, ASP.NET 2.0), SQL Server 2005

klubbsverige.se - Home page with CMS functions 2007

KlubbSverige AB

Nätverkssajt för häls- och träningsanläggningar

Technology: Web, Windows Server 2003 (IIS, ASP.NET 2.0), SQL Server 2005

strategiskarkitektur.se - Hemsida med CMS/Projektdatabas 2007

Strategisk Arkitektur

Home page, project database

Technology: Web, Windows Server 2003 (IIS, ASP.NET 2.0), SQL Server 2005

advice-es.com - Company and language adapted web page 2007

Advice Executive Search

Hemsida med uppdateringsmöjligheter

Technology: Web, Windows Server 2003 (IIS, ASP.NET 2.0), SQL Server 2005

PlanPro – Process driven project management system 2006

Balcona AB

Balcona är balkongentreprenörer och driver många samtidiga projekt, ofta över en längre tid. Med detta system kan de planera, genomföra och följa upp alla de steg som varje projekt omfattar samt planera verksamheten och bemanningen.

Technology: Win32-applikation, Windows Server 2003 (.NET 2.0), SQL Server 2005 Express Edition

Recruitment Support System 2006

Mercuri Urval AB

Ett internt projekt- och kandidathanteringssystem.

Technology: Web, Windows Server 2003 (IIS, ASP.NET 2.0), SQL Server 2005

träningsguiden.se 2005 – 2006

Träningsguiden

En träningsdagbok på nätet

Technology: Web, Windows Server 2003 (IIS, ASP.NET 2.0), SQL Server 2005

Mercuri Urval 2005

Mercuri Urval AB

CV Database

Technology: Web, Windows Server 2003 (IIS, ASP.NET 2.0), SQL Server 2000