Projekt

Här finner du det vi i huvudsak har ägnat vår (arbets-)tid åt de senaste åren. Några mindre projekt har vi utelämnat och ett stort (ballt) är vi förhindrade att skriva om här, men ring så kan vi berätta mer.

Tradera 2012 –

Tradera

Billing, Web, Payments, Klarna, Braintree, SAP

Teknik: NServiceBus, MongoDB, CQRS

Internetkontoret Alecta 2011 –

Alecta

Bygge av webb.

Teknik: MVC3

IGT Turnkey 2011 – 2012

IGT

Vidareutveckling av online-kasino.

Teknik: Web

Advice Web 2011

Advice Executive Search

Ny hemsida byggd med Orchard CMS.

Teknik: Web, Orchard CMS

Adviser 2.0 2011

Advice Executive Search

ombyggnad av Sharepointsajt

Teknik: SharePoint

Tradera 2011

Tradera

Vidareutveckling av webb

Teknik: Web, MVC3

Recruitment Support System - 2008

Advalue Search AB

Ett internt projekt- och kandidathanteringssystem.

Teknik: Web, Windows Server 2003 (IIS, ASP.NET 2.0), SQL Server 2005

Adviser - Affärssystem och intranät för kärnverksamheten 2008

Advice Executive Search

Intranät med projekt- och kandidathantering

Teknik: Web, Windows 2003, Microsoft Sharepoint Services

advaluesearch.com - Hemsida med tillhörande uppdateringsverktyg 2008

Advalue Search AB

Hemsida med uppdateringsmöjligheter

Teknik: Web, Windows Server 2003 (IIS, ASP.NET 2.0), SQL Server 2005

Mercer Online - Arkitekturstöd 2007 – 2011

Mercer Human Resource Consulting AB

Design- och arkitekturstöd samt utveckling av "Mercer Online", en portal för individuell samt företagsspecifik administration och information av pensionslösningar. Ett affärskritiskt system som sköter den huvudsakliga kommunikationen med deras kunder.

Teknik: Web, Windows Server 2003 (IIS, ASP.NET 2.0), DotNetNuke, Visi, SQL Server 2005

SalesDriver - Arkitekturstöd och utveckling 2007 – 2009

Perfect Store AB

Ett norskt företag vars affärsidé är att definiera en ”perfekt butik” och sedan rapportera avvikelser från det i ett datasystem. Systemet finns idag i 170 butiker i Norge, och expansionsplanerna är stora. Numlock hjälper till med nyckelinsatser och samordning av utvecklingsarbetet.

Teknik: Web (MVC), Windows Server 2008 (IIS, ASP.NET 3.5), SQL Server 2008, LINQ, VoiceXML

strategiskarkitektur.se - Hemsida med CMS/Projektdatabas 2007

Strategisk Arkitektur

Hemsida, projektdatabas

Teknik: Web, Windows Server 2003 (IIS, ASP.NET 2.0), SQL Server 2005

klubbsverige.se - Hemsida med uppdateringsverktyg 2007

KlubbSverige AB

Nätverkssajt för häls- och träningsanläggningar

Teknik: Web, Windows Server 2003 (IIS, ASP.NET 2.0), SQL Server 2005

advice-es.com - Lands- och språkanpassad hemsida 2007

Advice Executive Search

Hemsida med uppdateringsmöjligheter

Teknik: Web, Windows Server 2003 (IIS, ASP.NET 2.0), SQL Server 2005

Globus – En global arbetsplattform för rekrytering och urval 2006 – 2011

Mercuri Urval AB

Systemet är Mercuri Urval AB:s globala arbetsplattform för deras ca 600 konsulter och administratörer världen över, där de hanterar hela sin arbetsprocess; från kundbearbetning och införsäljning till att driva olika typer av projekt med avseende på prissättning, planering, bemanning, fakturering och uppföljning. Systemet är helt integrerat med hela Mercuri Urvals IT-infrastruktur såsom faktureringssystem, den globala hemsidan samt andra processpecifika system.

Teknik: Web, Windows Server 2003 (IIS, ASP.NET 3.5, Active Directory), SQL Server 2005, Microsoft Business Solutions Navision

PlanPro – Processanpassat projektstyrningssystem 2006

Balcona AB

Balcona är balkongentreprenörer och driver många samtidiga projekt, ofta över en längre tid. Med detta system kan de planera, genomföra och följa upp alla de steg som varje projekt omfattar samt planera verksamheten och bemanningen.

Teknik: Win32-applikation, Windows Server 2003 (.NET 2.0), SQL Server 2005 Express Edition

Recruitment Support System 2006

Mercuri Urval AB

Ett internt projekt- och kandidathanteringssystem.

Teknik: Web, Windows Server 2003 (IIS, ASP.NET 2.0), SQL Server 2005

träningsguiden.se 2005 – 2006

Träningsguiden

En träningsdagbok på nätet

Teknik: Web, Windows Server 2003 (IIS, ASP.NET 2.0), SQL Server 2005

Mercuri Urval 2005

Mercuri Urval AB

CV-databas

Teknik: Web, Windows Server 2003 (IIS, ASP.NET 2.0), SQL Server 2000